(72) 313 819 | (72) 211 573

7630 Pécs, Edison u. 3/A

info@sztrada92.hu

Befejeződött a kivitelezés Szaporcán

2023.12.15-én lezárult a „TOP-2.1.3-16-BA1-2021-00029 – Szaporca belterületi vízrendezése” pályázat keretein belül megvalósuló kivitelezési munkája. A projektben több mint 1850 méter hosszon lett új árok kialakítva, 1215 méter burkolt árok és közel 100 új bejáró híd készült.

A projekt keretein belül feladatunk volt a belterületi csapadékvíz elvezetése, meglévő árkok rendezése és az új bejáró hidak kivitelezése.

A községet déli részen a Dózsa György utca nyugati oldalán mocsaras terület határolja, mely korábban a Fekete víz holtága volt annak rendezését megelőzően.

A lakóterületek előtti szikkasztó árkok eliszapolódása miatt volt szükség az árkok rendezésére. A csapadékvizek a magánterületeken a közút vonalát követő burkolatlan árkokon intenzívebb csapadékos időszakokban, medréből kilépve, helyenként kimosódásokat okozott, veszélyeztetve a közösségi létesítményeket, lakóépületeket és gazdasági épületeket.

A helyzet javítása érdekében a község csapadékvíz elvezető rendszerének korszerűsítése volt szükséges, melynek során a szikkasztó árkokat iszap mentesítettük, profiloztuk, lejtési viszonyaikat kialakítottuk a befogadó felé és részben árokburkolatot kaptak.

A projekt célja a meglévő káros csapadékvíz elvezetések megszüntetése, a meglévő vízelvezető rendszerek rekonstrukciója, eredeti állapotuk visszaállítása, károkozás nélküli csapadékvíz elvezetések biztosítása befogadók felé, valamint állag megóvás volt. A mederrendezések során nyomvonal változtatás nem történt. A rekonstrukciós munkálatok meglévő árok nyomvonalakon történtek.

A meglévő hidak és átereszek elbontásra kerültek és új monolit vasbeton hidak kerültek kialakításra minden épület előtt.

A község kapott egy új arculatot, amely a település egységességét és fejlődését is szimbolizálja.
A munkaterületet mind az Önkormányzat,

mind a műszaki ellenőr, mind a közműveket érintő szakhatóságok átvették, így a projektet a teljes sikeresség jegyében lezártuk.